Miraç Vakfı

Bizler uluslararası yatırımcılar sayesinde finansal destek havuzu oluşturarak siz değerli vatandaşlarımıza maddi yardım sağlamaktayız.

E-posta: bilgi@

Sosyal Yardım

Sosyal yardım programlarının temel amacı, yoksullukla mücadele etmek ve ihtiyaç sahibi bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım sağlamaktır.

Sosyal yardım programları, düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, işsizler, dezavantajlı gruplar, evsizler, göçmenler ve çocuklar gibi ihtiyaç sahibi bireyler için uygundur.

Sosyal yardım programları kapsamında verilen destekler, para yardımı, gıda yardımı, sağlık yardımı, barınma yardımı, eğitim yardımı, işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası, evde bakım hizmetleri, fiziksel yardım, dil eğitimi, uyum programları ve sosyal hizmetler gibi farklı hizmet ve yardım türlerini içerir.

Sosyal yardım programlarına başvurmak için ilgili kurumların web sitelerinden veya başvuru yapılacak kurumlardan başvuru formu temin edilir. Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra ilgili formu gönder butonuna basılır. Başvuru sonrası alanında uzman danışmanlar tarafından değerlendirme yapılır.

Sosyal yardım programlarının faydaları, ihtiyaç sahibi bireylere maddi ve manevi destek sağlaması, sosyal güvenliğin artması, yoksulluğun azalması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, eğitim seviyesinin yükselmesi ve toplumsal eşitliğin artmasıdır.

Aile yardımı programları, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak tasarlanmış sosyal yardım programlarıdır. Bu programlar arasında para yardımı, gıda yardımı, barınma yardımı, sağlık hizmetleri, mesleki eğitim ve iş bulma hizmetleri gibi destekler yer alır.

Öğrencilere yönelik yardım projeleri, eğitimlerine destek sağlamak amacıyla tasarlanmış sosyal yardım programlarıdır. Bu projeler arasında burslar, öğrenim kredileri, okul öncesi eğitim programları, ders kitabı ve kırtasiye yardımları, yemek yardımı ve öğrenci barınma hizmetleri gibi destekler yer alır.